12 stellingen: Wonen voor ouderen in de Profburgwijk.

Ouderencontact Profburgwijk heeft een aantal stellingen opgeschreven in verband met onze wens om leeftijdsbestendige woningen in onze wijk te bouwen. —

1. We worden steeds ouder; familieleden wonen ver weg, de thuiszorg vliegt langs met de meest noodzakelijke hulp, verzorgingshuizen oude stijl bestaan niet meer. Als wij als ouderen niet meer mobiel zijn, zijn we in toenemende mate op onszelf aangewezen. Daar moeten wij ons op voorbereiden.

2. De verdrietigste kant van het bereiken van een hoge leeftijd is een afnemende lichamelijke en/of geestelijke validiteit en zelfredzaamheid, die vaak gepaard gaat met afhankelijkheid en eenzaamheid.

3. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de thuiszorg en de wmo. Ouderen die bij elkaar wonen kunnen elkaar (onder)steunen. Dat is aangenamer en goedkoper. Bij het bouwen voor ouderen moet daar rekening mee gehouden worden.

4. Woningen voor ouderen vragen meer dan passende technische voorzieningen in de vorm van gelijkvloerse bouw, brede deuren, afwezigheid van drempels, veiligheidsvoorzieningen etc.

5. “Hofjes”, zoals die al sinds eeuwen worden gebouwd, vormen een ideale bouwvorm voor woningen van ouderen.

6. Die ideale woonvorm dankt het hofje aan het feit dat een te overzien aantal bewoners dicht bij elkaar woont en een “herkenbare” eenheid vormt. Een gezamenlijke tuin of andere gezamenlijke ruimte is daarbij een eerste voorwaarde. Zorg voor sociale cohesie een tweede.

7. Een herkenbare eenheid met gezamenlijke ruimte en zorg voor sociale cohesie kan bij gebrek aan beschikbare en betaalbare bouwlocaties ook gerealiseerd worden in de vorm van appartementen in complexen met meerdere woonlagen.

8. Om de gewenste sociale cohesie te bevorderen is het belangrijk te bouwen via een CPO
(collectief-particulier-ondernemerschap) en de bewoners eigenaar te laten zijn in coöperatief verband.

9. Mensen zijn geworteld in hun omgeving, net als planten. Verkassen wordt met de jaren
moeilijker. Het is daarom heel belangrijk om, als je niet meer in je eigen huis kunt blijven (om medische, sociale, praktische redenen), je netwerk te koesteren en in je eigen buurt te blijven.

10. De huidige Professoren- en Burgemeesterswijk is een gevarieerde wijk met veel grote,
betrekkelijk dure huizen maar ook met veel bescheidener huizen. De samenstelling van te
bouwen woningen zal de huidige gevarieerdheid moeten weerspiegelen. Dat bevordert ook de doorstroming. Speciale aandacht is nodig voor woningen voor ouderen in de middenklasse.

11. Afgezien van de vele studenten wordt de bevolking van Leiden snel ouder. De gemeente moet daar rekening mee houden: meer ruimte reserveren voor ouderen. Waar ouderen verhuizen ontstaan vanzelf nieuwe mogelijkheden voor jonge gezinnen.

12. Vanwege de beperkte mobiliteit van ouderen en hun vergroeidheid met de eigen wijk is het belangrijk dat juist ouderenwoningen dichtbij de voorzieningen worden geplaatst: culturele en sociale voorzieningen, winkels, openbaar vervoer, een café. Dat geldt voor alle wijken.

Dit bericht is geplaatst in Rapportages. Bookmark de permalink.