Algemene reactie / toelichting van Ouderencontact Profburgwijk op de Woonvisie van Leiden 2020-2030 + Uitvoeringsagenda 2020-2023

Algemene reactie / toelichting van Ouderencontact Profburgwijk op de Woonvisie van Leiden 2020-2030 + Uitvoeringsagenda 2020-2023

Ouderencontact Profburgwijk bestaat sinds 2013 en heeft vanaf dat jaar periodiek contact gehad en gehouden met het toen nog in oprichting verkerende Sociaal Wijkteam.

Wij wilden onderling iets organiseren met en voor de ouderen die langer thuis gaan blijven wonen en zich niet geïnspireerd voelen door het op dat moment beperkte aanbod aan ouderenactiviteiten in hun wijk. We hebben de organisatie bij altijd contact gehouden met Radius, Libertas, de Adviesraad WMO en vele anderen.
In de jaren tussen 2013 en 2019 zijn we gaan zien dat voor ouderen de periode tussen pensioen en overlijden in het algemeen in vier fases uiteenvalt:

  1. Eerst de vrolijke fase van gepensioneerd zijn en allerlei leuke, gezellige dingen doen in binnen- en buitenland;
  2. dan de fase waarin een gezellige vorm van onderling ouderencontact met een plek om bij elkaar te komen, een jeu de boulesbaan, beweegclubs en allerlei groepscontacten veel plezier en steun opleveren.
  3. langzamerhand is duidelijk geworden dat er voor veel ouderen daarna een derde fase volgt. Een fase waarin de thuiszorg nodig is – soms drie keer per dag- zodat de oudere de deur niet meer uit kan en het contact met de buurt terugloopt. De fase dat veel ouderen wel zelfstandig willen blijven wonen maar ook moeite hebben met lopen en/of moeite hebben met de boodschappen, met telefoon en computer, met hun appartement zonder lift en zonder kinderen die dichtbij beschikbaar zijn. Ouderen kunnen ook in die fase veel voor elkaar betekenen, maar moeten dan wel direct om de hoek wonen. Als de oudere twee straten verder de gordijnen niet opendoet in de ochtend valt dat de trouwe vriendin niet direct op. Als de vriendin ernaast woont, wel.
  4. Een vierde fase begint op het moment dat de oudere in aanmerking komt voor opname in een zorgcentrum.

Op grond van bovenstaande observaties denken we dat het bouwen van kleinschalige groepjes vrij kleine ouderenwoningen in iedere wijk van de stad een belangrijke stap zal zijn om langer thuis blijven wonen vorm te geven.

Om drie stadspolitieke redenen:

  • (1) om vereenzaming en verwaarlozing te voorkomen / om ontworteling te voorkomen en voort te bouwen op de bestaande sociale cohesie,
  • (2) om de druk op de Sociale Wijkteams te verlichten,
  • (3) om de doorstroming te bevorderen en het tekort aan gezinswoningen te ondervangen.

We zouden deze behoefte aan kleinschalige groepjes ouderenwoningen in iedere wijk van de stad en voor iedere beurs graag opgenomen willen zien in de Woonvisie 2020-2030 en de Uitvoeringsagenda 2020-2023 van de stad Leiden.

Dit bericht is geplaatst in Rapportages. Bookmark de permalink.