Langer thuis blijven wonen, in de Profburgwijk! Hoe verder?

In 2016 hield de gemeente een enquête onder ouderen in onze wijk over langer thuis blijven wonen. Velen beantwoordden de vragen maar er werd door de gemeente nog niet veel mee gedaan.

In algemene termen maakte die enquête duidelijk dat er behoefte is aan appartementen voor ouderen in de eigen wijk. Ruim een kwart van de 300 bewoners die toen antwoordden zeker of misschien te willen (of te moeten) verhuizen gaf aan dat vermoedelijk binnen 3-5 jaar te zullen doen. Dat is nu ruim 3 jaar geleden, hoe staat het er nu voor? Is er nu voldoende draagvlak om samen met ontwikkelaars een of andere vorm van coöperatief wonen voor ouderen in de wijk te realiseren? Doorstromen bij het ouder worden naar een kleiner huis klinkt als een goed idee als we daar op veilige afstand over denken. Maar het is ook begrijpelijk dat we er voor terugschrikken als dat moment dichterbij komt. Toch moeten we nu met elkaar meer helderheid geven. Als we willen dat er passende woningen beschikbaar zijn wanneer de noodzaak tot verhuizen zich aandient, moeten we ons daar nu op voorbereiden.

In alle gesprekken met de gemeente hebben we steeds ingezet op twee doelen:

1. De gemeente duidelijk maken dat het volgens ons echt nodig is beleid te voeren om te voorzien in meer en betere woonvormen voor ouderen in de wijk. We hopen dat op enig moment de gemeente met inspirerende plannen komt.

2. Zelf proberen om in coöperatief verband een “Knarrenhof” of een vergelijkbare woonvorm voor ouderen in de wijk van de grond te krijgen. Daar gaat deze brief over.

Bij gesprekken met de gemeente, met een architectenbureau, met een woningbouwcorporatie, bij pogingen zelf initiatieven te ontplooien, komt nu naar voren dat er duidelijkheid moet zijn welke wijkbewoners daadwerkelijk meedoen aan de voorbereidingen voor de bouw van een coöperatieve woonvorm voor ouderen in de wijk. Pas als een groep wijkbewoners zich meldt, kunnen en willen de instanties en professionals met ons verder.

We stuurden een kleine enquête mee:

1. Bent u bereid nu actief te worden in de voorbereiding op uw verhuizing naar een appartement binnen een vorm van groepswonen voor ouderen in de wijk? Ja / neen

2. Als u zo’n verhuizing serieus overweegt, wat wilt u dan?
a. Een huurappartement in de sociale sector (tot ca € 700 per maand)
b. Een huurappartement net boven die grens in de zgn. middenklasse (ca € 700 – € 1000 per maand)
c. Een duurder, groter appartement
d. Een koopappartement van 50 – 70 m2
e. Een groter koopappartement.
(NB: richtlijn van de gemeente is dat we bij de bouw van een nieuwbouwappartement rekening moeten houden met koopprijzen van rond de € 5000 per m3 ).

3. Op welke termijn mikt u dan voor verhuizing naar zo’n appartement?
a. Op korte termijn, indien mogelijk binnen 2 jaar
b. Op middellange termijn, over 3 tot 5 jaar.
c. Later

4. Bent u bereid nu een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van zo’n woonvorm?
a. Ja, ik ben bereid tijd te steken in de samenwerking om het doel te verwezenlijken, om een coöperatie van bewoners vorm te geven.
b. Ja, ik wil meewerken aan een actieve campagne om oudere buurgenoten te betrekken bij onze pogingen gezamenlijk zo’n woonvorm tot stand te brengen.
c. Nee, ik doe niet mee.

Dit bericht is geplaatst in Rapportages. Bookmark de permalink.