Coronacrisis mededelingen

logo_nieuwsbriefKlik op het plaatje voor de meest actuele nieuwsbrief 

 

 

9 september 2020: Bijeenkomsten worden [beperkt] hervat

We zijn nog lang niet terug bij de vertrouwde programmering van activiteiten. Covid-19 heeft ons land al een half jaar in de ban, en dat blijft voorlopig zo. Beperkende maatregelen zijn dus van kracht, maar heel voorzichtig kunnen we weer activiteiten ontplooien – met de 1,5 meter regel voortdurend in ons achterhoofd. Wij horen immers tot de kwetsbare sector van de samenleving. Nu het Trigon-gebouw weer beschikbaar is, kunnen we kleinschalige activiteiten hervatten. Zie de Nieuwsbrief van september.

18 juli 2020: Op weg naar hervatting bijeenkomsten

We zijn nog niet terug bij de vertrouwde programmering van activiteiten. Het heeft ons bijzonder dwars gezeten dat Covid-19 zo lang de wekelijkse mogelijkheid van ontmoeting en gesprek heeft gedwarsboomd. En nu vakantietijd is aangebroken en het Trigon-gebouw niet voor ons beschikbaar is, moeten we met hervatting van activiteiten nog een aantal weken wachten. Toch is er goed nieuws – zie Nieuwsbrief juli-augustus.

14 juni 2020: Tuin van de Smid is weer open!

De terrasjes in Leiden zijn weer open (gereguleerd, dat wel) wat inhoudt dat we met mooi weer bij elkaar kunnen komen, bijvoorbeeld buiten in de Tuin van de Smid! We denken aan de donderdagen, 10:30. Vrijblijvend.

10 maart 2020: Ouderen kwetsbaar!

Na breed overleg hebben de Stuurgroep en de Programmacommissie van het Ouderencontact geconcludeerd dat de bedreigingen van het coronavirus door groepen bij elkaar komende ouderen serieus genomen moeten worden. Zij blijken immers heel veel kwetsbaarder dan groepen jongeren. En ook daar worden nu allerlei maatregelen genomen om de infectie te voorkomen.

We hebben dus besloten dat we met ingang van aanstaande donderdag 12 maart de wekelijkse bijeenkomsten bij Trigon tijdelijk stop moeten zetten. De in onze laatste Nieuwsbrief aangekondigde programma’s gaan dus voorlopig niet door.

Velen van ons zal dat spijten.

Ook de Tuin van de Smid is wegens de Coronacrisis gesloten. Geen koffiedrinken voorlopig.