Piet Stolwijk over Schuldhulpmaatjes

Piet Stolwijk over Schuldhulpmaatjes

Op 22 september 2022 gaf Piet Stolwijk uitleg over de werkwijze van vrijwillige schuldcoaches, schuldhulpmaatjes (SHM).

SHM is een landelijke vrijwilligers vereniging die in Leiden en omgeving valt onder de Stichting Voor Elkaar Leiden (gevestigd aan de Oude Rijn; gebouw de Bakkerij).

SHM-ers staan mensen bij die reeds schulden hebben of deze willen voorkomen. Het specialisme is in ieder geval op financieel gebied.

Piet gaf in drie voorbeelden aan hoe snel en hoe verschillend men in een positie kan komen dat er schulden gemaakt worden. Veranderende omstandigheden en/of gecompliceerde, niet goed begrepen overheidsregels kunnen de oorzaken zijn.

Ter illustratie een casus: een gezin met 2 schoolgaande kinderen en een bijstandsuitkering heeft als inkomen per maand ca. € 2300,–. Aan het eind van de maand komt het gezin ca, € 170,– te kort. Dit aan de hand van Nibud cijfers van het jaar 2021.
Duidelijk is te zien in dit voorbeeld dat de toeslagen van enorm belang zijn en dat ingrijpen in de toeslagen door bijvoorbeeld niet-uitkering, korting of complete inhouding (door 2e Kamer besloten c.q. goedgekeurde maatregel) het tekort aan het eind van de maand nog eens vergroot!

Een SHM ‘maatje’ vraagt veel van de hulpvrager zelf ter bevordering van de zelfredzaamheid van de hulpvrager. Zo’n maatje heeft in principe geen haast om tijd te besteden aan het proces van (komen tot) zelfredzaamheid, behalve dan wanneer een catastrofe dreigt zoals huisuitzetting en/of beslaglegging. Kortom, flexibiliteit van het maatje is onontbeerlijk! Het is vrijwilligerswerk maar het is niet vrijblijvend! Men rekent op het maatje en vice versa rekent het maatje ook op de hulpvrager!

De overheid is zich steeds meer bewust van het feit dat er sprake is van overkill en dat regels flexibel toegepast moeten worden. Ook is er aandacht bij de overheid voor het feit dat de hele schuldhulpverlening één groot zakenmodel is geworden waar miljoenen in omgaat, ten koste van? Er is nog heel veel te doen in de wereld van schuldenaren en schuldeisers.

Reacties zijn gesloten.