Coronacrisis Kroniek

Coronacrisis Kroniek

1 maart 2022: In verband met het verruimde corona beleid van de overheid organiseren we weer regelmatig Trigonbijeenkomsten – alle regels in acht nemend.

1 februari 2022: Lockdown regels versoepeld. Zo sterk dat we erover denken om voorzichtig weer bij elkaar te komen, QR code en mondkapjes bij de hand.

14 december 2021: Lockdown verlengd. Velen van ons denken: “nee toch…! Ik ga m’n boosterprik halen”. De komende weken houden we ons uit nood weer de achtergrond. De wekelijkse bijeenkomst blijft tot nader order opgeschort. Zie nieuwsbrief

15 november 2021: Opnieuw lockdown. Velen van ons denken: “daar gaat ie weer!”. De komende drie weken houden we ons op de achtergrond. De wekelijkse bijeenkomst wordt opgeschort. Zie nieuwsbrief

1 september 2021: Nieuwe bijeenkomsten gepland, ‘Corona-compliant
We gaan, alle corona voorzorgsmaatregelen in acht nemend, weer aan de slag. Hoewel we een prettige zomer achter de rug hebben gehad, met regelmatige koffie-bijeenkomsten en lunches in de open lucht in Park Cronestein, en niet te vergeten de tweewekelijkse, fameuze digitale Nieuwsgroep discussies op ZOOM, gaat er niets boven gezellig met elkaar koffie te drinken in de kantine van Sporting Trigon. Daar beginnen weer mee op 16 september. Zie de Nieuwsbrief.

5 juni 2021: Versoepeling!
Vanaf 5 juni mogen we weer met 4 personen aan een tafeltje zitten. Bovendien is het weer aanzienlijk verbeterd. Dat is alweer een stuk beter dan de toch wel zielige toestand eind mei dat we met dikke jassen aan twee aan twee buiten in de Tuin van de Smid zaten te kleumen weliswaar met een heerlijk warm kopje koffie bij de hand. Het einde van de coronacrisis is in zicht. Hoera!

13 mei 2021: We mogen weer, we kunnen weer
Vandaag was ter gelegenheid van het versoepelen van de lockdown maatregelen een lunch georganiseerd in de Tuin van de Smid. Daar kunnen we elkaar weer – volgens de regels die op het moment gelden voor terrasjesbezoek – ontmoeten. Zodra het weer mogelijk wordt om bij elkaar komen in de kantine van Sporting Trigon gaat er een feestelijke nieuwsbrief de deur uit, reken maar! Voorlopig: ad hoc bij Tuin van de Smid.

december 2020: Online met ZOOM
We zijn met de pet rond gegaan bij een aantal Ouderencontact deelnemers en hebben samen voor een jaar een abonnement genomen op ZOOM. We kunnen elkaar nu veilig digitaal ontmoeten in de ZOOM omgeving. Niet ideaal, maar zolang we niet gevaccineerd zijn is het verstandig om anderhalve meter afstand te houden, vooral veel handen wassen en niet vergeten het mindkapje mee te nemen naar de supermarkt. De deelnemers aan de Nieuwsgroep van Johan maken elke week met plezier gebruik van de mogelijkheid van videovergaderen via ZOOM.

Benieuwd? Mail naar info@ouderencontactprofburgwijk.nl – zie ook de pagina Nieuwsgroep

15 oktober 2020: Opnieuw een tijdje op slot
Na een maandje gezellig koffie drinken binnen en buiten in de Tuin van de Smid in park Cronestein, en na precies één bijeenkomst van Johan’s nieuwsgroep in de kantine van Sporting Trigon (met inachtneming van Coronamaatregelen) is het helaas weer even no-go in de horeca en sportkantines.  Tanden op elkaar en sterkte! Alles sal reg kom.

9 september 2020: Bijeenkomsten worden [beperkt] hervat
We zijn nog lang niet terug bij de vertrouwde programmering van activiteiten. Covid-19 heeft ons land al een half jaar in de ban, en dat blijft voorlopig zo. Beperkende maatregelen zijn dus van kracht, maar heel voorzichtig kunnen we weer activiteiten ontplooien – met de 1,5 meter regel voortdurend in ons achterhoofd. Wij horen immers tot de kwetsbare sector van de samenleving. Nu het Trigon-gebouw weer beschikbaar is, kunnen we kleinschalige activiteiten hervatten. Zie de Nieuwsbrief van september.

18 juli 2020: Op weg naar hervatting bijeenkomsten
We zijn nog niet terug bij de vertrouwde programmering van activiteiten. Het heeft ons bijzonder dwars gezeten dat Covid-19 zo lang de wekelijkse mogelijkheid van ontmoeting en gesprek heeft gedwarsboomd. En nu vakantietijd is aangebroken en het Trigon-gebouw niet voor ons beschikbaar is, moeten we met hervatting van activiteiten nog een aantal weken wachten. Toch is er goed nieuws – zie Nieuwsbrief juli-augustus.

14 juni 2020: Tuin van de Smid is weer open!
De terrasjes in Leiden zijn weer open (gereguleerd, dat wel) wat inhoudt dat we met mooi weer bij elkaar kunnen komen, bijvoorbeeld buiten in de Tuin van de Smid! We denken aan de donderdagen, 10:30. Vrijblijvend.

10 maart 2020: Ouderen kwetsbaar!
Na breed overleg hebben de Stuurgroep en de Programmacommissie van het Ouderencontact geconcludeerd dat de bedreigingen van het coronavirus door groepen bij elkaar komende ouderen serieus genomen moeten worden. Zij blijken immers heel veel kwetsbaarder dan groepen jongeren. En ook daar worden nu allerlei maatregelen genomen om de infectie te voorkomen.

We hebben dus besloten dat we met ingang van aanstaande donderdag 12 maart de wekelijkse bijeenkomsten bij Trigon tijdelijk stop moeten zetten. De in onze laatste Nieuwsbrief aangekondigde programma’s gaan dus voorlopig niet door.

Velen van ons zal dat spijten.

Ook de Tuin van de Smid is wegens de Coronacrisis gesloten. Geen koffiedrinken voorlopig.