Nieuwsgroep

Nieuwsgroep

De Nieuwsgroep komt gewoonlijk eens in de 4 à 5 weken bijeen om actuele zaken die zich in de wereld afspelen te bespreken: politiek, klimaat, Europa, zorg, mobiliteit, onderwijs, cultuur, natuur, kortom zaken genoeg waar we op de hoogte mee wensen te blijven en die vaak verdieping nodig hebben.
De Nieuwsgroep is er voor iedereen die belangstelling heeft, dus we zien het als een open kring. Van tevoren stelt Johan Rebergen een lijst met onderwerpen vast.  De groep discussieert na afloop van het koffiedrinken.