Kringen & Cursussen

Ouderencontact Profburgwijk is het platform waarin een breed scala aan initiatieven, bijeenkomsten, gespreksgroepen en excursies kunnen worden georganiseerd. Doelstellingen, contactpersonen, agenda’s, rapportages kunnen door middel van de Nieuwsbrief en website worden gedeeld.

Nieuwe initiatieven worden niet in de eerste plaats door het Ouderencontact gestart maar door ouderen in de wijk zelf. Als u een initiatief wilt starten of verder wilt uitwerken, neem dan contact met de stuurgroep (zie Contact)
Kringen en groepen:

 • Literaire Leeskring (er is een wachtlijst / opgave alvast mogelijk)
 • Leeskring Gechiedenis
  (u kunt zich melden)
 • Kring ‘Verhalen Schrijven’ (vol)
  (meld u aan / start tweede kring bij voldoende deelnemers)
 • Kring Levensvragen (vol)
  (meld u aan voor een tweede kring / start bij voldoende deelnemers)
 • Gesprekskring over de voorbereiding op het levenseinde
  (u kunt zich melden)
 • Kring Biologische Ontmoetingen
  (u kunt zich melden)
 • Groep ‘Koffiedrinken in de Natuur’ (vol)
  (er wordt gezocht naar nieuwe initiatiefnemers / graag aanmelden)
 • Wandelgroep  ‘Halfuurtje’
  (u kunt zich melden)

In voorbereiding

 • Literaire leeskring:  literatuur uit verre landen
  (meld u aan! – start bij voldoende deelnemers)
 • Poëzie leeskring
  (meld u aan! Start bij voldoende deelnemers)

Cursussen
•    Cursus voor starters: Bridgen
•    Cursus Tai-Chi