Contact

Ouderencontact Profburgwijk telt momenteel ruim 250 geregistreerde betrokkenen en werkt nauw samen met de Wijkvereniging Profburgwijk, het Sociaal Wijkteam en professionele aanbieders van welzijnsdiensten in de wijk.

Initiatieven en activiteiten worden gecoördineerd door een “Stuurgroep”. Deze stuurgroep bestaat thans uit Ton Polderman (voorzitter), Hanneke Tielen (penningmeester), Gera Breebaart, Heleen Gall, Ruth Judels (leden).

De programmacommissie bestaat uit: Gera Breebaart (voorzitter),  Joke Noort, Wim Hendriks, Lida Bertina, Jenny Kramer en Carolien Polderman.

Contact is telefonisch, per brief of per mail mogelijk.

Telefonisch: wijktelefoon (iedere werkdag, 09:30-11:30 – tel 06-57702800.
Per post:     Mw Hanneke Tielen, Burggravenlaan 2-L, 2313 HV Leiden
Per mail:     info@ouderencontactprofburgwijk.nl

Ouderencontact Profburgwijk is geen rechtspersoon maar een kring van oudere wijkgenoten. De financiën worden in laatste instantie beheerd door de Wijkvereniging.

Er bestaat voor ons als kring van buurtgenoten geen contributie. De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen.

Wij nodigen u uit ons te steunen met een financiële bijdrage. Graag overmaken naar:         bankrekening NL79 INGB 0005 5676 59 
Vereniging Professoren en Burgemeesterswijk,
onder vermelding van OUDERENCONTACT.