Contact

Contact

Het Ouderencontact Profburgwijk telt momenteel ruim 250 geregistreerde betrokkenen en werkt nauw samen met de Wijkvereniging Profburgwijk, het Sociaal Wijkteam en professionele aanbieders van welzijnsdiensten in de wijk.

Initiatieven en activiteiten worden gecoördineerd door de Stuurgroep. Deze bestaat thans uit Hanneke Tielen, Gera Breebaart, Anne-Marie Lindner, Heleen Gall en Ruth Judels.

De programmacommissie bestaat uit: Gera Breebaart (coördinator),  Joke Noort, Lida Bertina en Jenny Kramer.

De excursiegroep bestaat uit: Judith van Baal (coördinator), Henk Buis, Jan Peek en Anneke van Spronssen.

Contact is per brief, e-mail of per (wijk)telefoon:

postadres:     Mw Hanneke Tielen, Burggravenlaan 2-L, 2313 HV Leiden
e-mail:           info@ouderencontactprofburgwijk.nl
wijktelefoon: 06-57702800

Het Ouderencontact Profburgwijk is geen rechtspersoon maar een kring van oudere wijkgenoten. De financiën worden in laatste instantie beheerd door de Wijkvereniging.

Er bestaat voor ons als kring van buurtgenoten geen contributie. De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen.

Wij nodigen u uit ons te steunen met een financiële bijdrage. Graag overmaken naar: bankrekening NL96 INGB 0388 9823 57
Vereniging Professoren en Burgemeesterswijk, met vermelding van OUDERENCONTACT.