10-jarig jubileum

10-jarig jubileum

VIERING 10 JAAR OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK

Het Ouderencontact Profburgwijk vierde op 2 november 2023 het 10-jarig bestaan. De vraag was: “Hoe bent ú op uw toekomst voorbereid?”. De Profburgwijk is een prettige wijk om te wonen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat dat ook de komende jaren het geval blijft? Specifiek op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit. Daarover kon iedereen meedenken.

Er was zoveel belangstelling dat bij aanmelding een wachtlijst ontstond. Ondanks het stormachtige weer kon dagvoorzitter Mieke Schlatmann rond de tachtig mensen welkom heten in de Vredeskerk.


10 jaar ouderencontact

Stuurgroeplid Hanneke Tielen gaf  een korte terugblik op 10 jaar Ouderencontact.

De tekst van Hanneke’s verhaal vindt u hier

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie: Jos de Blok

Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland, kwam met inspirerende woorden over hoe je in een buurt of wijk prettig ouder kunt worden. Zijn verhaal vindt u hier (of klik op plaatje).

Aan de slag: World Café

Vervolgens bespraken de deelnemers in zes discussiegroepen in drie rondes hun wensen en ideeën over wonen, zorg en mobiliteit. De Leyden Academy had de werkwijze World Café aangedragen. Lees op de pagina over de World Café discussie verder over deze werkwijze en de uitkomsten van de discussies.

 

Alle resultaten uit de groepsgesprekken werden op gekleurde post-it stickers op flapovervellen geplakt. Het volledige overzicht van alle opmerkingen vindt u op de pagina Flapovers

 

 

 

 

Nieuw logo voor Oudercontact Profburgwijk

Gabie Devaney ontwierp het nieuwe logo voor het Ouderencontact. Kleurige verbinding, samen actief zijn.

Slot

Tenslotte bedankte dagvoorzitter Mieke Schlatmann allen die hebben bijgedragen aan deze succesvolle bijeenkomst.

Wordt vervolgd! Wie wil meedenken over wonen, zorg en mobiliteit in de wijk is van harte welkom. Meld u via het mailadres van het Ouderencontact of de wijktelefoon (zie onder Contact op deze website).

Sponsors

De jubileumbijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Leiden, Fonds 1818 en het H.L. Druckerfonds.

foto’s: Caroline Vermeeren