World Café: discussie in zes groepen

World Café: discussie in zes groepen

Discussie over wonen, zorg en mobiliteit

World Café is een werkvorm waarbij de deelnemers in kleine groepen in verschillende gespreksrondes over een complex onderwerp discussiëren. De Leyden Academy heeft deze werkvorm aangereikt en zorgde voor een aantal gespreksleiders: Lieke de Kock, Evelien Kelvers, Yara Kerssies en Eveline Kiela. Dagvoorzitter Mieke Schlatmann en Karin Verbaken van de Wijkvereniging leidden de andere gesprekken.

In drie rondes bespraken de aanwezigen de thema’s wonen, zorg en mobiliteit.
In de eerste ronde kwamen alle wensen en ideeën t.a.v. het thema op tafel. Letterlijk, genoteerd op gekleurde post-its die op grote flapovervellen werden geplakt. Vervolgens werden bij elkaar horende items in ronde twee bij elkaar gezet. De medewerkers van de gemeente of van zorg- of welzijnsorganisaties gaven in ronde 3 hun kijk op de inbreng tot dan toe. Daarna werden uit alle genoemde punten mogelijkheden voor actie geformuleerd.

De oogst van de discussies bestond uit 7 volgeplakte vellen – oftewel 6 uitgetypte pagina’s met wensen en ideeën. Deze vindt u onder Inventarisatie flapovers 2 november 2023.

Na afloop van de werkgroepen presenteerden de gespreksleiders plenair de belangrijkste uitkomsten. We lichten er hier per thema een aantal uit.

Wonen
Er is behoefte aan informatie/samenwerking om uit te zoeken welke woonvormen mogelijk en passend zijn. Zoals woning splitsen, hospita in ere herstellen, de woning levensloopbestendig maken en begeleiding bij huizenruil, inclusief financiële regelingen.

Zorg
Opzetten van een spinnenwebconstructie die burencontact en burenhulp faciliteert. Buddyzorg, onderlinge ondersteuning als het even minder gaat. Bij contacten met seniorencoach, zorginstanties en gemeente uitgaan van de gehele leefsituatie, niet vanuit één symptoom of onderdeel.
Er is behoefte aan informatie over voorzieningen en activiteiten in de eigen buurt, liefst op loopafstand (met rollator). Zoals buurtwinkels, een buurtcafé, ontmoetingsplekken waar activiteiten plaatsvinden (voor meerdere generaties).

Mobiliteit
Opzetten van een platform of appgroep voor het regelen van vervoer. Wie kan mij brengen of halen? Bijvoorbeeld een buurtbus, een systeem van tuktuks of Automaatje. Incluzio en Radius willen hierover meedenken.

Voor elk thema geldt dat het goed is om je te realiseren hoeveel waarde het heeft om hulp te bieden, niet alleen te vragen. Het gaat om wederkerigheid en de balans tussen autonomie en gemeenschappelijkheid.

Komende tijd gaat het Ouderencontact in overleg met diverse organisaties over verdere uitwerking van de wensen en ideeën.

foto’s: Caroline Vermeeren