Zorg

Sociaal Wijkteam Roodenburg

Op het brede gebied van Zorg en Welzijn heeft het wijkinitiatief ‘Ouderencontact Profburgwijk’ soms geen afdoend antwoord.

U kunt dan met uw vraag terecht bij het Sociaal  Wijkteam (SWT) van het district Roodenburg. Het SWT is centraal gelegen in onze wijk: in het voormalige GGD-gebouw (vroeger het Joodse weeshuis), Roodenburgerstraat 1-A. Er is  4 dagen per week een inloopspreekuur nl.:

Maandag, dinsdag en woensdag  van 9.00 tot 11.00 uur                                               Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Telefonisch  bereikbaar op 071-5164905

Klik op Folder Sociaal Wijkteam Roodenburg voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam.

Bureau Informele Zorg heet voortaan Eva

Eva is een organisatie die directe ondersteuning biedt voor mantelzorg, maar zij richten zich ook op bedrijven, organisaties en/of gemeente. Eva richt zich primair op Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, maar gaan ook in op vragen van andere organisaties en gemeente(n).  Eva wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wmo gelden van de bovengenoemde gemeenten en werkt samen met een groot aantal netwerkpartners.

Klik op http://wijzijneva.nl voor de website van Eva.