Kring ‘Verhalen Schrijven’

Deelnemers van deze kring schrijven korte verhalen die zij tijdens de bijeenkomsten aan elkaar voorlezen.

Waar gaan die verhalen over? Herinneringen aan de kindertijd, aan een oud familielid, een oud huis, vakantieavonturen. Het is alsof we een oud fotoalbum doorbladeren en dat roept vaak warme gevoelens van herkenning op die uitmonden in discussies.

Moet het altijd over vroeger gaan? Nee, ook het heden komt langs maar er is nu eenmaal vaak een band tussen heden en verleden.

Hoe lang zijn die verhalen? Eén tot drie A-viertjes.

Waar? Beurtelings bij de deelnemers thuis.

Hoe vaak? Eens in de zes tot acht weken.

Contact personen: Marian Helder (071 – 5147672) en Toon Huson (071 – 5665576)