Flapovers

Flapovers

Flapovers inventarisatie, 10 JAAR OUDERENCONTACT, 2 november 2023

WONEN


Flap 1

 • Gelijkvloers wonen. Drempelloos toegang. Is levensloopbestendig dat ook?
 • Ik wil blijven wonen in de wijk, want daar wonen je vrienden en kennissen
 • Een mogelijkheid voor thuiszorg en maaltijden in de buurt
 • Buurtwinkels!! – op rollatorafstand
 • Gelijkvloers wonen of met lift in de buurt van winkels
 • Seniorenwoningen in verpleeghuis zijn te klein, graag ruimte om je leven te houden
 • Voor sommigen niet mogelijk om de woning aan te passen. Voor anderen niet wenselijk. (financieel)
 • Bij seniorencomplex  “gemakshuis”, ook openstellen voor de buurt
 • Niet alle voorzieningen in het complex nodig, wel in de buurt
 • Druk voelen om te verhuizen vanuit de maatschappij t.b.v. de doorstroming
 • Sociale contacten noodzakelijk voor blijven wonen. Meer voorzieningen voor ontmoeten
 • Actiegroep voor bejaardentehuis (seniorencomplex) in 3 jaar
 • Locatie waar wonen en zorg gecombineerd wordt
 • Behoefte aan kleinschalige woonvormen waar ook meerdere leeftijdsgroepen door elkaar wonen, of met AZC
 • Woonruimtes, kleinschalig bij elkaar, in de hofjesvorm. Diverse soorten bewoners. Gemeenschappelijke ruimte buiten. Hoeft niet ‘luxe’ te zijn
 • Team dat meekijkt hoe een huis leeftijdsbestendig gemaakt kan worden
 • Actiepunten vertalen in vragen voor een enquête met alle besproken onderwerpen
 • Stimuleren van hospita-regelingen
 • Inventariseren hoeveel mensen openstaan voor verhuur kamer.

 

Flap 2

 • Woning splitsen. Begane grond; eigen opgang 1e en 2e verdieping. (Hoe betaal je dat? Juridische voetangels?)
 • Woning ruilen in de wijk. (Financiële zaken? Hypotheek?). 1 loket in de wijk
  • te betalen uit overwaarde
  • vraagt tijd
  • wensen bemiddelen; hypotheek/kennis – niet commercieel
  • rol sociale media
 • Ouwe troep slopen. Nieuwbouw.
 • Kleiner huis in dezelfde wijk (bijvoorbeeld meteen renoveren/levensloopbestendig met oog op toekomst).
 • Sociaal makelaar is er al voor huurwoningen en kan dat ook geregeld worden voor koopwoningen.
 • Appartement. Keuken op centrale plaats met daglicht.
 • Kangoeroewoning in grote tuin of mantelzorg
  • aansluiten bij initiatief Lorentzhof
 • Seniorenproof (laagdrempelig) hofje. Maar ook met andere generaties. Project Rotterdam generatie wonen.
 • Niet te hoge eisen aan tuinonderhoud
 • Blijven wonen, eventueel met traplift
  • meer kleinere woningen in de wijk met technisch up-to-date. ACTIEPUNT: kleine woningen in de wijk nodig.  Bespreken met wethouder (Nieuw Wede Amersfoort).
  • behoefte aan geactualiseerd Wijkkompas. Info bij Activite die aanbod heeft (gemengde ervaringen).
 • Goede en betrouwbare werklieden + referenties. >>Actualiseren van Wijkkompas digitaal
  • Behoefte aan bekend en actiever buurthuisleven (Incluzio beheert). ACTIE: met Incluzio in gesprek over programmering. Dansidee leuk!  Cubaans/gouden dans.
  • Ontspullen en ontzorgen. Kleiner wonen bijvoorbeeld.
 • Sociaal Wijkteam: tips
 • samenwerken met Incluzio en Radius
 • Vroegtijdig wisselen van huis
 • Student of au-pair in groot huis
 • Veel mogelijkheden net buiten de wijk
 • Straat-app met vragen en hulp

 

ZORG


Flap 1

 • In de nabije omgeving laagdrempelige aanspreekpunten/contacten
 • Hulp bij incidentele klusjes
 • Acute incidentele zorg
 • Veiligheid: iemand die bij alleenstaanden langs kan komen
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Kleinschalig (kan ook per straat) centraal/lokaal meldpunt/contactpersoon waar mensen klaar staan voor elkaar/vragenbak
 • Vrijwillgerspunt/ pool, centrale plek voor vraag en aanbod
 • Zichtbaarheid AED’s
 • Informatiepunt/meer zichtbaarheid van aanbod wat er al is
 • Hulp aanbieden i.p.v. vragen
 • Eng en vermoeiend om naar nieuwe mensen te gaan. >netwerkgroep
 • Steungroepje, beroep op elkaar
 • Blaadje in de bus
 • Informatiemarkt, jaarlijks
 • Mond tot mond-reclame
 • Wijkgericht Google
 • Huisbezoek van coach of gemeente
 • Schrift met contacten
 • Wijkagent rondjes
 • App-groepen/ Nextdoor in de straat
 • Gesprekken seniorencoach. Hoe houd je contact?
 • Telefooncirkel
 • Buddy/koppeling
 • Balans autonomie en gezamenlijkheid, zowel in bekijken van problemen als aandragen van oplossingen.
 • Problemen vanuit geheel bekijken, minder versnippering
 • Meer lokale, toegankelijke voorzieningen. > meer inspraak bij gemeente
 • Wijkkompas/Wijkkrant >te veel verandering, digitalisering?
 • Meer bekendheid/zichtbaarheid van meldpunten/ toegankelijke samenkomstplekken
 • Meer zichtbaarheid van het aanbod (MAAR vanuit de vraag)

Flap 2

 • BUURTHUIS (alle diensten, icm bieb)
 • Zekerheid van alle diensten
 • Klussendienst (en bekendheid)
 • Bejaardenhuis
 • Witte/Rode Kruis vrijwilligers
 • Spinnewebconstructie die burencontact en -hulp faciliteert
 • Maatschappelijke dienstplicht
 • Sociaal netwerk
 • Lichamelijke verzorging
 • Mantelzorg (in investeren)
 • Wijkverpleging. Bekendheid persoon of adres waar je terecht kunt voor vragen.
 • Expert zorg en welzijn samen
 • Lotgenotencontact en hulp bij opzetten
 • Buren die naar elkaar omkijken (hoe? chocola)
 • Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Digitaal en fysiek. *prikbord, selectie op onderwerp
 • Parkeren
 • Meer geld/budget
 • Meebeslissen
 • Buurtcafé (laagdrempelig) Kroeg (voor iedereen)
 • Elke dag ergens kunnen eten
 • Aangepaste woning
 • (Gele stickers = actiepunten??)
 • Doel is 1 centraal punt/ persoon waar je voor alles terecht kunt
 • Concerten in centrale plek
 • Vraag en aanbod hulp/wensen bij elkaar brengen. Fysiek en digitaal
 • Bejaardenhuis terug
 • Centraal punt selecteren, Incluzio benaderen.
 • Plek aantrekkelijk maken.
 • Activiteiten opsommen in Wijkkrant
 • Interview in Wijkkrant. Jacques v.d. Hoeven over waarde van helpen van anderen
 • Preventieve huisbezoeken

 

MOBILITEIT


Flap 1

 • Creëren van ontmoetingsplek waar men vanzelf komt, bij winkels
 • Bij Koornbrug hangplek voor ouderen
 • Bankjes op seniorenhoogte. Op looproutes meer bankjes
 • Zelf boodschappen uitzoeken, supermarkt bezorgt thuis
 • Losse stoeptegels
 • Bekijken welke stoepen onbegaanbaar zijn voor rollators en rolstoelen
 • Verlichting.
  • Slecht verlichte plekken (Wasstraat, hoge nummers).
  • In zijstraten verlichting te laag afgesteld, niet fel genoeg.
  • Te drukke wegen, onveilig met fiets, door elektrische fietsen
 • Op ooghoogte overhangende takken van particulieren
 • Containers moeten gelijkvloers zijn.
 • Overstappen op station, chaotisch
 • Parkeergeld
 • Onveilige oversteekpunten (bijvoorbeeld Koninginnelaan, Herenstraat, Vijfmeilaan, Zoeterwoudseweg)
 • Stadstram tussen Lammenschans en station
 • Busverbindingen moeten goed blijven
 • Centrum moet met bus rechtstreeks bereikbaar zijn
 • Pool chauffeurs uit de eigen buurt
 • Een snellere Regiotaxi
 • Goedkopere deelauto voorzieningen
 • Opbelservice voor buurtactiviteiten en -bus – te kleine capaciteit Regiotaxi
 • Regiotaxi op tijd
 • Deelauto
 • Geprinte invullijsten voor de boodschappen
 • Pilot gratis openbaar vervoer binnen de wijk voor armen (bijv. België)
 • Wijkkroeg voor ouderen met gratis vervoer
 • Golfkarretjes die mensen vervoeren. Tuk-Tuk.

Flap 2

 • Parkeerplekken fietsen
 • Belbus
 • Platform of website Wie kan mij brengen? (Vergelijkbaar met Nextdoor)
 • Als vrijwilliger opgeven om dit te organiseren
 • Beloopbare, goed onderhouden paden
 • (gratis) OV, verfijnd netwerk, minder overstap-ellende
 • Voorzieningen: ziekenhuis, uitgaan, verjaardagen, apotheek, bezoek, winkels
 • Lokaal naar stad
 • Drempel – gebruik van publieke transport opties
 • Veel activiteiten maar: mensen moeten er kunnen komen
 • Wens: flexibel vervoer, er op kunnen rekenen
 • Ander soort vervoer: wandelen/fietsen?
 • Probleem van de stalling scootmobiel. Plus Electra (eis uit WMO). Voor wie?
 • Nu tevreden. Toekomst: meer OV (vaker, kleiner, ruimer in de regio))
 • Regiotaxi = slecht. Lange wachttijden
 • Buurtbus. Combi Roomburg?
 • Vervoer is toegankelijk voor rolstoel, maar begeleiding nodig
 • Weinig klachten bij Regiotaxi
 • Voorbeeld aan verenigingsleven
 • Automaatje. Is geen vervanging van OV. Vrijwilligers in de wijk om senioren te vervoeren. Koppeling is ingewikkeld
 • Automaatje in deze wijk. Past in ‘plan de Blok’. Contact
 • Chauffeurs uit de wijk zelf. Automaatje
 • Automaatje beperkt per gemeente in 6 groepen o
 • Fietsen veiliger. Brede auto’s. Fietspaden te druk, te hard rijden
 • OV – scootmobiel parkeerplaatsen
 • Ashley – wethouder vervoer
 • Actiepunt: maximale snelheid fietspaden
 • Tuktuk/ laagdrempelig vervoer
 • Organiseren van vraag/ aanbod ritjes
 • 40 km auto’s. Golfkarretjes, tuktuks
 • Gemeente – auto’s de stad uit
 • Via app’je mensen benaderen die naar een activiteit willen. Appgroepje
 • Samen naar activiteiten – Vier het leven